Zakres usług obejmuje:

- Prowadzenie ewidencji przychodów

- Prowadzenie wykazu środków trwałych

- Prowadzenie rejestrów VAT

- Sprawdzanie formalnej poprawności dokumentów

- Nadzór doradcy podatkowego i zatwierdzenie przez niego deklaracji oraz wysokości zobowiązań podatkowych

- Porady podatkowe, pomoc i konsultacje w bieżących sprawach na każdym etapie działania firmy

- Reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych

- Sporządzenie zeznania rocznego PIT-28

Limit uprawniający do korzystania z ryczałtu wynosi 250.000 EURO, co na 2017 rok odpowiada kwocie 1.074.400 zł.

Stawki ryczałtu:

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego zostały określone w art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku. Główne stawki to:

3%

1. z działności handlowej

2. z działności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

3. z odpłatnego zbycia środków trwałych oraz wyposażenia

5,5%

1. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków samochodami o ładowności do 2 ton

2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

8,5%

1. z najmu

2. z działalności usługowej w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

17%

ze świadczenia niektórych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2

20%

od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

 

Centrum Informacji Księgowej
Biura Księgowe
Krajowa Izba Doradców Podatkowych