Biuro Rachunkowe RESPIRO oferuje Państwu obsługę w zakresie:

A) Usług księgowych  ( w tym JPK )

- prowadzenie ksiąg rachunkowych ( handlowych),

- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji ryczałtowych, - prowadzenie rejestrów VAT

- sporządzanie sprawozdań finansowych ( bilansów) oraz sprawozdań GUS,

- opracowywanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont - sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC, IFT

- naszym klientom udostępniamy program do wystawiania faktur i tworzenia plików JPK_FA

B) Usług kadrowo-płacowych

- obsługa kadrowo-płacowa ( wraz z prowadzeniem akt osobowych)

- obsługa w zakresie rozliczania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ( wraz z elektroniczną wysyłką deklaracji do ZUS)

- przygotowywanie dokumentacji do przyznania emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego

- sporządzanie deklaracji PFRON

 

C) Usług prawnych

- doradztwo podatkowe

- windykacja należności

- obsługa wierzytelności komorniczych ( pracowniczych)

 

D) Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

- pomoc w rejestrowaniu indywidualnej działlności gospodarczej

- pomoc w zakładaniu spółek

- wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania

E) Wyprowadzanie zaległości księgowych

Nie martw się dłużej swoimi zaległościami ksęgowymi. Uzupełnimy księgi, złożymy wszelkie zaległe deklaracje i sprawozdania.

 

Centrum Informacji Księgowej
Biura Księgowe
Krajowa Izba Doradców Podatkowych