Aktualności

Od 01-01-2017 płatności gotówką tylko do 15.000 zł !

2016-03-14

8 marca 2016 r. rząd przyjął projekt zmian dotyczący płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Obecny limit transakcji gotówkowych wynoszący 15.000 EURO od 1 stycznia 2017 zostanie obniżony do 15.000 zł. Oznacza to, że od 2017 roku przedsiębiorcy będą musieli opłacać transakcje przewyższające kwotę 15.000 zł w formie bezgotówkowej. Celem wprowadzanych zmian jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego a tym samym zwiększenie przejrzystości obrotu gospodarczego.

Istotną konsekwencją wprowadzenia zmian jest utrata możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku,który został uiszczony z naruszeniem zasad bezgotówkowego obrotu, tj. gdy transakcja przekraczająca kwotę 15.000 zł została opłacona gotówką.

Warto też dodać, że ograniczenie to nie dotyczy zapłaty poprzez wzajemne potrącenia.
 

Centrum Informacji Księgowej
Biura Księgowe
Krajowa Izba Doradców Podatkowych